Rideskole

Meråkerfjell Ridesenter har bygd ny ridehall i 04/05 (23x45m). Her arrangerer vi ridekurs utenom ridesesongen i fjellet. Det vil da si at vi har et 6- ukers kurs på seinhøsten, og to kurs på etterjulsvinteren/ våren. Kursene er for barn og voksne, nybegynnere og viderekomne. Det er maks fem pers. pr. gruppe og to grupper pr. kveld. Vi har kurs 3- 4 kvelder i uka.

Vi arrangerer helgekurs der rytterne har med egne hester.
Kursene kan vi selv lede eller det leies eksterne kursholdere.

Ridehallen kan også leies ut til andre arrangement.

Pris for leie av ridehall:
1500,-