Vi har bevist brukt hingster med ekstra godt lynne,store gangarter og godt eksteriør.
Dette beviser våre avkom etter disse hingstene.

Styrkur f. Eystri-Hól
Ble brukt i 2009.

Garri fra Reykjavik
Ble brukt av oss i 2010 og 2012


Trur fra Audholtshjálegju
ble brukt av oss i 2011

Falki fra Saudarkroki
Ble brukt av oss i 2013,2014,2015, 2016, 2017 og 2018

Glotti fra sveinatungu
Brukt 2015