Skann koden
med mobilen din.

Terapiridning

Meråkerfjell Ridesenter har holdt på med terapiridning i 20 år, og har stor kompetanse på området. Meråker kommune har egen fysioterapaut som er spesialutdannet. Vi kan også ta imot brukere utenfor kommunen som har diagnoser der ridning blir anbefalt som behandling. Med fysiotrapauten til stede får de da dekket deler av kostnaden fra trygdeverket.

Ridning er en utrolig fin terapi for all slags folk, med eller uten en diagnose. Det er en fantastisk mulighet til å komme i kontakt med dyr, og til å komme seg ut i naturen. Den roen du får i kroppen kan ikke sammenlignes med noen annen form for aktivitet/ terapi. Ridning er bra for å trene opp balanse og muskulatur, og det gir en følelse av mestring. Mange barn og voksne har en diagnose som gjør at man ikke kan delta på andre aktiviteter, da er ridning det rette alternativet.