Skann koden
med mobilen din.


Leif Karsten Haugen

Leif K. Haugen tilhører urbefolningen i Teveldalen. Mor Edith fra Skurdalsvolden og far Andreas fra Smedhaugen i Hegra.
Født i 1950, utvandret til Stjørdal for å lære litt folkeskikk.

Arbeidet med stålkonstruksjoner i 5-6 år. Gift med Turid fra Straumbygda i Rana siden 1974. Har to jenter og tre gutter sammen. Startet som sauebønder i 1977. Bygde hus, fjøs, gårdsvei og dyrket 120da. jord fram til 1981. Hadde på det meste 200 vinterfora søyer.

Vi kjøpte 10 islandshester i 1991 for å følge opp tradisjon med fjellridningen i Teveldalen. Slakta ned sauene i 1999 på grunn av at alle jervene også ville ha mat. Vi har bygd om fjøset til stall og kan med de nye boksene i ridehuset ha såpass som 40 hester på boks samtidig.Vi har plass til 8-10 føll i binge. På Skurdalsvolden øvre, der vi har unghester, er det i binge plass til flere enn vi har behov for.

Den store fordelen med å tilhøre urbefolkningen er at en med eller uten vilje er blitt tvangsfora med historier fra området. Det har vært om jakt og fiske, men også om, jordbruk, jernbanedrift, gårdsturisme! Reindrift, smelteverksdrift, krig og lostrafikk, musikk, fest og slagsmål. Om de mange historiene og trivselen med å dele dem med andre naturglade mennesker har vært den største fordelen med L.K, begynner nok kjennskapen til islandshesten og dens fortreffelighet også å bli betydelig.